SMHSanga

  • 1048

Ovdje je tekst kako skuhati slatku rižu (khir):

http://sanga.srimanasahamsa.com/wiki/slatka-riza

SMHSanga
changed a profile picture